Úzkosť je v skratke pocit alebo emócia charakterizovaná pocitom napätia, znepokojenými myšlienkami alebo fyzickými zmenami ako zvýšený krvný tlak. Alebo inou odbornejšou definíciou môže byť: úzkosť ako fyziologický stav charakterizovaný kognitívnymi, somatickými, emocionálnymi a behaviorálnymi zložkami. Úzkosť je často sprevádzaná fyzickými pocitmi ako sme spomínali…