Úzkosť je v skratke pocit alebo emócia charakterizovaná pocitom napätia, znepokojenými myšlienkami alebo fyzickými zmenami ako zvýšený krvný tlak.

Alebo inou odbornejšou definíciou môže byť: úzkosť ako fyziologický stav charakterizovaný kognitívnymi, somatickými, emocionálnymi a behaviorálnymi zložkami.

Úzkosť je často sprevádzaná fyzickými pocitmi ako sme spomínali vyššie čo môže predstavovať búšenie srdca, nevoľnosť, bolesť hrudníku, dýchavičnosť, bolesti žalúdka alebo hlavy.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je psychology-gd5fdf7fbe_1920-1024x1024.png
Úzkostné myšlienky v hlave.

Takéto pocity sa môžu objaviť sem-tam je to normálne. No sú tu ľudia s úzkostnými poruchami, čo tieto emócie prežívajú intenzívnejšie a dlhší čas, čo môže mať určitý vplyv na ich každodenný život. Existuje niekoľko typov úzkostných porúch vrátane generalizovanej úzkostnej poruchy, panickej poruchy, poruchy súvisiace s fóbiou ako napríklad sociálna úzkostná porucha. Každá s týchto porúch má svoje symptómy. Generalizovaná úzkostná porucha je najbežnejšia, často môže zahŕňať trvalé starosti súvisiace s nešpecifickými životnými udalosťami či situáciami.

Strach súvisí z úzkosťou pretože strach je emócia, ktorú cítime, keď stojíme tvárou v tvár nebezpečenstvu. Len čo mozog zaznamená nebezpečenstvo, spustí určitú radu chemických reakcií. Nervové bunky si začnú navzájom signalizovať. Mozog následne uvoľňuje hormóny, ktoré regulujú telesné činnosti. Tieto hormóny sú teda vyvolané strachom a pripravia telo na boj alebo útek.

Úzkosť vychádza z obáv z toho, čo sa môže (ale nemusí) stať. Dobrou správou je, že školený psychológovia majú množstvo techník, ako ovládať pocity úzkosti.

Ak máte problémy s úzkosťou, prihláste sa na naše skúšobné sedenie. Pomôžeme vám lepšie zvládať vaše výzvy.

 

 

Zdroje:

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/the-science-of-anxiety

https://www.apa.org/topics/anxiety

https://www.sciencenewsforstudents.org/article/explainer-what-anxiety

https://www.sciencedaily.com/terms/anxiety.htm